Yhteystiedot

Psykologi- ja psykoterapiapalvelu Meri Maunu-Mikkonen

Vastaanotto:
Mannerheimintie 64 A 3
050 4350880
merimaunu(at)gmail.com
Katso kartta >

Psykoterapia

Mitä psykoterapia on?

Psykoterapia on asiakkaan ja terapeutin vuorovaikutteista keskustelua, jonka tavoitteena on asiakkaan tunteiden, ajatusten ja toiminnan tunnistaminen ja ymmärtäminen. Terapiassa tarkastellaan miten asiakkaan kasvuympäristö, elämäntapahtumat ja suhde itseen sekä läheisiin vaikuttavat nykyiseen tilanteeseen. Tunnistamisen ja käsittelemisen kautta mahdollisuus muutokseen ja sisäiseen kasvuun lisääntyy. 

Terapiaan hakeutumisen syitä saattaa usein olla mm. masennus, ahdistus, ihmissuhdevaikeudet, paniikkikohtaukset, pakko-oireet, riippuvuudet, syömishäiriöt ja pelot.

Kognitiivis-analyyttisestä psykoterapiasta löydät tarkemmin tietoa: katyhdistys.fi

Terapian rakenne ja kesto

Psykoterapia on prosessimainen tapahtuma, jonka aikana ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen tunnistaminen ja muutos vähitellen tapahtuvat. Ensimmäisillä kerroilla, n. 3-5 käynnin aikana terapeutti ja asiakas jäsentävät yhdessä asiakkaan hankalia kokemuksia ja oireita sekä sisäistyneitä asetelmia, toimintatapoja ja selviytymiskeinoja. Yhdessä löytynyt kuvaus jaetaan usein kirjallisesti ja se toimii työskentelyn apuna niin terapiassa kuin käyntien välilläkin. Terapiajakson aikana yhdessä luotu jäsennys saattaa tarkentua tai muuttua asiakkaan itseymmärryksen kasvaessa. 

Psykoterapian kesto voi vaihdella muutaman kerran tapaamisista, 10-20 käynnin lyhytterapiaan tai useiden vuosien pituiseen hoitojaksoon. Yksittäiset elämänkriisit saattavat selvitä parin tapaamisen aikana, mutta usein muutosta ei ole mahdollista tavoittaa vielä muutaman tapaamiskerran jälkeen. Sisäistyneet hankalat asetelmat, tunteet ja toimintatavat ovat kehittyneet useimmiten pitkän ajan kuluessa ja niiden muuttuminen vaatii myös aikaa. Terapian ensimmäisten käyntien jälkeen sovitaan hoitojakson pituudesta ja tavoitteista. Useimmiten käyntejä on 1-2 viikossa. Terapiajakson päättyessä voidaan sopia erikseen seurantakäynnistä ja mahdollisuudesta uuteen terapiajaksoon.