Yhteystiedot

Psykologi- ja psykoterapiapalvelu Meri Maunu-Mikkonen

Vastaanotto:
Mannerheimintie 114 B 25
050 4350880
merimaunu(at)gmail.com
Katso kartta >

Hinnat

Yksilöpsykoterapia 90 euroa/45 minAsiakas voi peruuttaa ajan maksutta vuorokautta ennen sovittua vastaanottoaikaa. 


Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).